Aktualności

Marcin Adamczak ekspertem Funduszu Promocji Twórczości

30 kwietnia 2015
Marcin Adamczak ekspertem Funduszu Promocji Twórczości

Z radością informujemy, że na podstawie rekomendacji Stowarzyszenia FILMFORUM pani minister Małgorzata Omilanowska powołała dr Marcina Adamczaka do grona członków Komisji Opiniującej przy Funduszu Promocji Twórczości.

Fundusz Promocji Twórczości jest państwowym funduszem celowym utworzonym w celu przyznawania dofinansowań o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej, m.in. stypendiów artystycznych oraz stypendiów z zakresu upowszechnianie kultury.

O przyznaniu środków z Funduszu decyduje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie ocen przyznawanych przez Komisję Opiniującą. Zgodnie z rekomendacją FILMFORUM jedno z dziewięciu miejsc w Komisji zajmie dr Marcin Adamczak.

Pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komisji zostało zaplanowane w dniu 8 maja 2015 r. Podczas tego spotkania Członkowie Komisji otrzymają listy powołujące od Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Marcin Adamczak jest filmoznawcą, publicystą i krytykiem filmowym. Od 2013 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Programowej Instytutu KOSMOPOLIS. Jest absolwentem oraz wykładowcą na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Adiunktem w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2010 i 2011 był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Marcin Adamczak jest również laureatem Konkursu im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych (2011) i autorem książki "Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku" (2010). Publikował m.in. w "Odrze", "Kwartalniku Filmowym", "Panoptikum", "Ekranach", "Kinie" i kilku tomach zbiorowych.

 

Komentarze - facebook

Komentarze - Filmforum

Zaloguj się, by skomentować
Powrót do listy aktualności Powrót do listy aktualności